• To improve performance and better customer
  experience we are maintaining our server.
  If you are getting login issues then
  please send an email at "themehunk@gmail.com"
 • Your query is valuable for us, you can post your query any time.
  We are ON in week days. You will get instant support in our working hours.
  We are little slow in non-working hours, but you will get response in maximum 24 hours.
  Our working timing is
  [10:00 AM (IST) - 7:00 PM (IST)]
  [6:30 AM (CET)- 3:30 PM (CET)]
  [12:30 AM (EST) - 9:30 AM (EST)]

  Login Rules
  1. Premium users can login directly using aMember credentials, Created at the time of purchase.
  2. Free users can re-register to access forum using this link : Register Here.

blurred photos - after hovering the mouse it will reach

#1
Dobrý den,
Chtěl bych odstranit efekt, který ukazuje rozmazané kostkované fotografie, když pohnete kurzorem, fotografie se zaostří - kvalita se lépe. Tyto rozmazané fotografie vypadají na mém e-shopu ošklivě.
Fotografie nahrané 1 000 x 667 pixelů při 72 dpi. Vkládají se do produktů v plné velikosti.
Odkaz na stránku s fotografiemi: Kabát funkční Sarah - Lenory fifty
Děkuji za pomoc Radek.

Po dalším testování jsem problém vyřešil. Musíte nastavit šířku obrázku na stejnou, jakou jsem nahrál.
Nastavení Images Obrázky produktů WooCommerce
Šířka hlavního obrázku
Velikost obrázku použitá pro hlavní obrázek v detailu produktu. Tyto obrázky zůstanou neoříznuté.

Díky, možná někomu pomůže.
Radek

Good day,
I would like to remove the effect that shows blurred checkered photos, when you move the cursor, the photo will focus - the quality will get better. These blurred photos look ugly on my e-shop.
Photos uploaded 1,000 x 667 pixels at 72 dpi. They are inserted into products in full size.
Link to photo page: Coat functional Sarah - Lenory fifty
Thank you for your help Radek.

After further testing, I solved the problem. You need to set the width of the image to the same one I uploaded.
Settings Images Images of WooCommerce products
Width of the main image
Image size used for the main image in the product detail. These images will remain uncropped.

Thanks, maybe help someone.
Radek
 
Last edited: